Lejebetingelser:

 • Kanosejlads er på egen ansvar.
 • Kanoerne udleveres normalt fra kl. 9.00 med mindre andet er aftalt.
 • Kanoerne skal være afleveret på det aftalte slutsted senest kl. 18.00 med mindre andet er aftalt.
 • Såfremt kanoerne afleveres før lejemålets ophør, tilbagebetales det indbetalte beløb ikke.
 • Antal rednings/svømmeveste og størrelser SKAL oplyses senest 1 hverdage før start, da rednings/svømmeveste er påbudt ved lov.
 • Lejer er ansvarlig for evt. skader, som forvoldes overfor kano og udstyr samt evt. bortkomst af dette indtil lejemålets ophør.
 • For evt. skader på dig selv eller dine ejendele under turen har Uggerby Kano ingen erstatningspligt.
 • For evt. skader på tredjemands ejendom forvoldt med kano hæfter lejeren med sin egen ansvarsforsikring.
 • For at undgå forbytning og tyveri af kano og materiel, bedes I altid sørge for at lægge kanoen på land om natten samt medtage ekstra sæder, padler og veste til teltet.
 • Såfremt slutstedet ændres i forhold til det aftalte, bedes I venligst kontakte os per telefon senest på slutdagen kl. 12.00.
 • Brug altid redningsvest. Vesten må af sikkerhedsmæssige grunde absolut IKKE bruges til at sidde på.
 • Der må under ingen omstændigheder påklistres klistermærker eller tape/gaffatape på kanoerne.
 • Kanolejen skal være betalt og registreret hos os senest kl 16 dagen før. 
 • Lejeren er indforstået med de gældende sejladsregler.
 • Indbetaling af leje er tillige en bekræftelse på, at lejer har gjort sig bekendt med de vilkår for sejlads på Uggerby Å, som er opstillet af myndighederne og som er indeholdt i menupunktet “Regler og gode råd”, som fremgår af denne hjemmeside.
 •  

Bemærk overbæring ved ny vandindtaget i Bindslev.

der er skiltning ca 50 meter før.

Alle kanoer SKAL stoppe og trækkes fra hovedforløbet over i kanalen for videre sejlads til det gamle elværk. HVIS SPÆRINGEN FORCERES VIL I BLIVE STILLET TIL ANSVAR FOR EVT SKADER PÅ MATRIELLET OG FOR EVT BJÆRGNING AF KANOERNE