RÅD OG REGLER

Tag hensyn til dyrelivet - råben, skrigen og støj i øvrigt, er ikke foreneligt med en naturoplevelse.

Der er mange sjældne og ejendommelige planter langs åen, lad dem blive stående, mange skal have glæde af dem. Brug øjnene og eventuelt et kamera.

Værn om miljøet - smid ikke affald i naturen. Brug en pose til opbevaring af affald og læg det i de til formålet opstillede beholdere.

Båltænding og landgang uden for godkendte pladser må ikke finde sted uden lodsejerens udtrykkelige tilladelse.

Hold afstand - En kano er et spinkelt fartøj. Hvis de skal trækkes på land i forbindelse med pause eller overbæring, skal den først tømmes for bagage (så er det også nemmere).

Vi anbefaler maks. 2 voksne (og evt. 1 person under 60 kg,) ved ture med bagage, da kanoens stabilitet forrringes ved stor last.

Lejer er ansvarlig for evt. skader på dig selv eller dine ejendele under kanoturen. Lejer hæfter med sin egen ansvarsforsikring for evt. skader på tredjemands ejendom forvoldt med kano.

Lejer er ansvarlig for evt. skader/tav, som ved uagtsomhed forvoldes overfor kano og materiel.

Der vil blive opkrævet en erstatning ved bortkomst eller beskadigelse på lejet udstyr:

  • Kanostol 400 kr.
  • Padle 250 kr.
  • Svømmeveste 300 kr.

I tilfælde af tilbageblevet kanoer skal der ringes, alt andet udstyr padler, stole, veste samt evt. tønder skal medtages.

Det er tilladt at sejle på Uggerby Å i egen kano eller kajak, men det kræver en gæstelicens á 50 kr pr dag. Gæstelicensen kan bestilles hos Uggerby-kanofart.

Kanosejlads er på eget ansvar

Der må under ingen omstændigheder påklisteres klistermærker eller tape/Gaffatape på kanoerne.

 Ved afbestilling samme dag. Betales fuld pris

Vi gør opmærksom på, at sejlads ikke er tilladt mellem kl. 20:00 og 08:00.