Nyheder

Indimellem oplever vi ændringer i diverse forhold som, vejret, omlægning af åen mm.
Herunder finder du de seneste de seneste opdateringer.

Vi kan på visse dage grundet meget blæst blive nødsaget til at aflyse afhentning af kanoer på stranden

!!OBS!!
INFORMATION

Pga. et større vandplansprojekt ved Mosbjerg dambrug, vil åen i perioden maj – august 2022 desværre være spærret fra shelterpladsen til isætningsstedet på Jerupvej.

Det betyder at vi ser os nødsaget til, at meddele at alt sejlads fra Ilbro, Sønderskov og Sindal skal stoppe senest ved shelterpladsen i Mosbjerg, og her skal kanoturen afslutte og kanoerne skal trækes op til bommene.

Det vil dog forsat være muligt at starte sejladsen fra Mosbjerg.

Ved spørgsmål kan vi kontaktes på info@uggerby-kanofart.dk eller mobil: +45 24 26 32 04 / +45 20 14 14 42


Se vores facebook – Klik her